• نمایش صفحه شماره 1
 •   

      موقعيت جغرافيايى و ويژگيهاى طبیعی و انسانی استان  آذربايجانشرقی
  استان آذربايجان شرقى در شمال غربى ايران واقع است و از شمال با جمهوريهاى آذربايجان و ارمنستان (دره رود ارس ) ‏‏از غرب با استان آذربايجان غربى از جنوب با استانهاى زنجان وآذربايجان غربى و از شرق با استان اردبيل همسايه است.مساحت اين استان برابر 162/45 کيلومتر مربع است که معادل 7/2 در صد مساحت کل کشور مى با شد.بر اساس سر شمارى سال 1375 وآخرين تغييرات تقسيمات کشورى تا تابستان 1378 جمعيت استان برابر 540/325/3 نفر و داراى 16 شهرستان و38بخش و43 شهر مى باشد .بلندترين نقطه استان قله جام داغى و سهند است که 3710 متر از سطح دريا ارتفاع دارد وپست ترين نقطه آن در گرمادوز با ارتفاع تقريبى 150 متر است .
   
  لهجه وزبان:
   ترکى آذري زبان عموم مردم آذربايجان است که ترکى آذربايجانى يا ترکى نيز ناميده مى شود .ترکى آذرى شاخه مرکزى ترکى اوغوز(غز)
   يا ترکى غربى است .آذربايجان که ‍به بخشى از سرزمين کهنسال ايران گفته مى شود که از 23 قرن پيش تاکنون از جمله مشهورترين نامهاى جغرافيايى ايران بوده است .استرابو (63پيش از ميلاد ) جغرافيدان مشهور يونانى مى نويسد :در زمان تسلط اسکندر مقدونى در ايران در سال 331 پيش از ميلاد سردارى بنام آتورپات که شهربان منطقه (ماد کوچک ) بود در اين سرزمين قيام کرد و قسمتى ازماد کوچک را که همان آذربايجان است از دست يونانيان نجات داد که اين منطقه به نام سردار معروف آتورپاتکان ناميده شد .
   
   نا همواريها:
  ناهمواريهاى آذربايجان شرقى را مى توان به سه واحد متمايز تقسيم بندى کرد.
   
  1)      کوههاى شمالى :قره داغ (ارسباران)بلندترين قله آن نشان کوه است که 3660متر ارتفاع دارد .
  2)   کوههاى مرکزى :بز قوش در جنوب کوهستان سبلان واقع است و بلندترين نقطه اين کوهستان در جنوب سراب داراى چشمه هاى متعدد آب گرم مى باشد .سهند کوه آتشفشان سهند به صورت کوه تک در مرکز آذربايجان در جنوب تبريز واقع مى باشد .
  3)      کوههاى جنوبى : قافلانکوه ؛در جنوب وجنوب شرقى شهرستان ميانه قرار دارد .
   
  آبها:آذربايجان از لحاظ منابع و ذخاير آب از استانهاى غنى کشور به شمار مى آيد .رودخانه هاى مهم استان عبارتند از :
   
  الف) رودهايى که به درياى مازندران مى ريزند ؛
  1)ارس-به طول 1072کيلومتر که از غرب به شرق جريان دارد واز کوههاى مين گل داغ (هزلر برکه ) ترکيه سر چشمه مى گيرد .رودهاى بزرگ وکوچک محلى که در خاک ايران به آن مى ريزند شامل ؛قوتور,دره رود,قره سو ,اهرچاى,آق چاى .
  2)قزل اوزن –از کوههاى چهل چشمه کردستان سر چشمه مى گيرد.
  رودهاى مهمى که از خاک آذربايجان شرقى به آن مى ريزند شامل ؛قرانقو چاى,هشترودچاى,ميانه چاى,ترکمان چاى,آى دوغموش,قره چاى,شهرچايى
   
  ب)رودهاى که به درياچه اروميه ميريزند :
   
  آجى چاى در تبريز ,صوفى چاى در مراغه ,قورى چاى در ملکان ,ليقوان چاى ,ميدان چاى (مهران رود) در تبريز ,صوفيان چاى,مردى چاي.  
  1 2