• نمایش صفحه شماره 1
 •  تبريز

  قديمى ترين اشاره به نام تبريز در يک کتيبه سارگن دوم –پادشاه آشور –در سال 714 پيش از ميلاد است .سارگن در اين کتيبه از شهرى به نام اوشکايا که گويا اسکو کنونى است ونيز از دژمحکمى به نام تاروئى ياد ميکند که به احتمال قوى,بايد همان تبريز باشد .در سال 1377در پى خاکبردارى در محوطه مسجد کبود جهت احداث مجتمع تجارى به محوطه باستانى که متعلق به هزاره اولقبل از ميلاد بود بر خورد کرده بودند تعداد 40 قبر باستانى همراه اشيا مربوط به دفن شده ها بدست آمد با کشف محل مذکور دقيقا تاريخ شهر تبريز سه هزار سال ثبت گرديد.و انتظار مى رود در حفاريهاى آينده احتمالا قدمت شهر از سه هزار سال نيز فراتر رور چون در سال جارى فقط تا کف هزاره اول قبل از ميلاد خاکبردارى شده است که در طول ساليان متمادى سطح شهر تبريز در حدود 7متر پايين تر قرار گرفته است.در سال 21 هجرى –قمرى,تبريز قلعه نظامى کوچکى بود .اولين حکومت مستقر در تبريز رواديان بوده که اين شهر را پايتخت خود قرار دادند.از سال 446 به بعد سلجوقيان بر تبريز تسلط يافتند پس از حملات مغول ,تبريز پايتخت رسمى ايلخانان شد .در زمان محمود غازان تبريز به منتها درجه عظمت و بزرگى وآبادانى رسيد. مسجد عليشاه وربع رشيدى و شنب غازان در اين دوره ساخته شد . پس از مغولها و ايلخانان ,تبريز در عصر جلايريان و ترکمنان و صفويه پايتخت رسمى گرديد .مسجد کبود از يادگارهاى دوران حکومت جهانشاه قرا يوسف ترکمان مى باشد .در دوره حکومت صفويان,تبريز بارها به اشغال قواى مهاجم عثمانى در آمد و چندين بار به وسيله زلزله هاى وحشتناک به کلى ويران شد .در عصر قاجار يه تبريز وليعهد نشين گرديد ,تجارت و اقتصاد آن رونق گرفت .آثار تاريخى و مکانهاى ديدنى تبريز عبارتند از :مسجد عليشاه (ارک تبريز )قلعه رشيديه(ربع رشيدى )مسجد کبود يا مسجد جهانشاه قرا يوسف ,مسجد جامع ,مسجد سيد حمزه ,بازار تاريخى تبريز,زيارتگاه عينالى در قله کوه سرخاب,ائل گلى,تالار شهردارى و برج ساعت , موزه مشروطيت ,مقبره الشعرا 
    آذرشهر
    در کتابهای معتبر تاریخی »سابقه این شهر را به دوره ساسانیان و حتی هخامنشیان مربوط می دانند .بعد از اسلامَُِّ، مورخان نام این شهر را ده خرقان ودهخوارقان و ده نخیرجان نوشته اند که در میان مردم به توفارقان معروف است .این شهر دارای آثار تاریخی بسیار کهن است ، مانند مسجد تورامین ،گورستان پیر حیران ،گورستان تاریخی بادامیار ،مصلای آذر شهر ومسجد چهار سو
     اسکو
      اسکو از قدیم ترین وآبادترین بخشهای آذربایجان است .از نظر فرهنگی از بخشهای پیشرفته و فعال می باشد .اسکو دارای آثار تاریخی و قدیمی مانند مسجد جامع سبزه میدان ،امام زاده ای منسوب به اولاد حضرت امام جعفر صادق (ع)،بقعه سلطان حسام الدین فرقد « از سپهسالاران معروف اسلام واقع در قله سلطان داغی »،مقبره پیر حیدر ،مزار الله بنده سی ،مسجد پایتخت که به دست قشون عثمانی ویران ودر سال 1061 ه-ق مرمت و تجدید بنا گردیده است .جالب ترین و دیدنی ترین روستای تاریخی اسکو ،روستای کندوان می باشد که آب معدنی آن برای امراض کلیوی بسیار مفید است و هر سال عده کثیری مسافر را از سراسر کشور به خود جلب می نماید .سیستم خانه های روستایی کندوان در ایران و خاورمیانه کم نظیر است .
    اهر(ارسباران)
    این شهرستان از قدیمی ترین ولایات آذربایجان است .اهر نام درخت زبان گنجشک است که به مناسبت فراوانیش در این ناحیه عمومیت پیدا کرده است .در زمان قاجاریه و جنگهای ایران و روس ،اهر مرکز فرماندهی عباس میرزا بوده است
  مسجد جامع ،بقعه شیخ شهاب الدین اهری وراسته بازار آن که تماماگنبد آجری است،از آثار تاریخی شهرستان اهر به شمار می روند .بقعه شیخ شهاب الدین محمود اهری که در حدود چهار صد سال پیش در دوره صفوی ساخته شده است ،دو مناره بزرگ و بلند آن از کاشی معرق پوشیده شده و مانند دو گوشواره فیروزه در کمال صفا و جلا در طرفین طاق معظم آن از فاصله چند فرسخی دیده می شود .اطراف این بقعه ،درختان گوناگون وچمنزارها وجود دارد ودر بهار و تابستان از گردشگاههای مهم شهر به شمار میرود  
  1 2 3