لینک های مرتبط با این بخش
  لیتو استراتیگرافی و معرفی سازند لالون در شمال شرق شهرستان عجب شیر
 تحلیل داده های ژئوفیزیک هوایی با استفاده از روش PCA به منظور اکتشاف کانی زائی فلزات پایه و طلا - ناحیه شیخ طبق میانه
 لیتو استراتیگرافی و معرفی مرز دگرشیبی بین لایه های ماهی دار و رسوبات اپی کلا ستیک اطراف تبریز
 بررسى وضعيت کانى زائى طلاى نوع سولفيدى منطقه
 شناسائى واحدهاى سنگى پرکامبرين
 نويافته هاى صحرائى درباره زون گذر پرمو
 بررسى پترولوژى و ژئوشيمى معدن مس بايچه باغ
 بررسى خصوصيات فيزيکى و مکانيکى سنگها ( اذرين-دگرگونى-رسوبى ) در پى سد با نگرشى بر سد مخزنى چراغ ويس
 تفسير و پردازش داده هاى ماهواره اى به منظور اکتشاف عناصر فلزى ....
 الگوهاى بهينه ژئوشيميائى جهت اکتشاف کانى زائيهاى مس - موليبدن
 معرفى کانى سازى مس رسوبى تيپ ( رد - بد ) در منطقه تسوج
 بررسى امکان وجود حفره هاى انحلالى پنهان اب دار ( کارست ) در منطقه ى اذر شهر
 پيشگيرى از اثرات ارسنيک موجود در اب اشاميدنى بر سلامتى و نقش ( جى-اى-اس ) در ان
 دگر ریختی ساختاری واحدهای سنگی هم ارز سازند قم در ناحیه ماکو