بررسى پترولوژى و ژئوشيمى معدن مس بايچه باغ

                                      دکتر منصور مجتهدى-دکتر محمدهاشم امامى

                                                     مهندس حسن شکوئى

Copyright 2010 GSI
خدمات آزمایشگاهی    |    پرسش و پاسخ    |    ارتباط با ما    |    نظرات و پیشنهادات    |    جستجوی پیشرفته