کتابخانه

           کتابخانه سازمان زمين شناسى با هدف گردآورى ساماندهى واشاعه اطلاعات زمين شناسى تاسيس گرديده است . اين کتابخانه درحال حاضر مجموعه کتب ونشريات تخصصي و گزارش های فارسى و لاتين علوم زمين در منطقه شمالغرب کشور را دارا می باشد. از فعالیت های این بخش میتوان به موارد زیر اشاره نمود:


گردآورى کتاب ها، مجلات و کليه نوشتارها و گزارشهاي  تخصصى زمين شناسى و اکتشافى و علوم مرتبط
سازماندهى و مستند سازى منابع و مدارک علمى و حفظ داده هاى زمين شناسي 
 

                  اشاعه اطلاعات سازماندهى شده
حضور در نمایشگاههای بین المللی کتاب و خریداری انتشارات جدید زمین شناسی و معدن، دورسنجی و سایر علوم مرتبط با فعالیت های مرکز.

  

 

       


    کتابخانه سازمان با دارا بودن يک سالن مطالعه و مخزن کتاب در مورد موضوع هاى مختلف زمين شناسى

     و ساير علوم مرتبط  اماده ارائه خدمات به علاقمندان علوم زمين جهت مطالعه در سالن کتابخانه ميباشد. 

 
لینک های مرتبط با این بخش
 فرهنگ زمين شناسى( مرجع علم زمين شناسى ) و جغرافيا
 فرهنگ لغات و داره المعارف ها ( عمومى - دانشگاهى )
 زمين شناسى ( تکتونيک - مهندسى - ژئو متيکس - زيست محيطى - اکتشاف و معدن - اقتصادى - ژئو شيمى - چينه فسيل - نقشه بردارى - نفت - ژئو فيزيک - .... )
 عمومى ( مذهبى - فرهنگى و اجتماعى- کامپيوتر )