فرهنگ لغات ( عمومی – دانشگاهی )

ردیف

عنوان کتاب

نویسنده

کداختصاری 

 

1

2

 

فرهنگ دانشگاهی ( انگلیسی فارسی ) جلد 1 ( A-L )

 فرهنگ دانشگاه (انگلیسی - فارسی) – جلد2   ( m-z )

دکتر عباسی آریانپور

دکترمنوچهر آریانپور

 

 

1ن / 2ج

    1ن/2ج

 

3

فرهنگ (انگلیسی–فارسی ) 

حییم

(قطعبزرگ)

4

  5

فرهنگ (انگلیسی –فارسی)(A-K) جلد 1 

 فرهنگ (انگلیسی– فارسی) (L-Z )  جلد 2

حییم

  حییم

1ن/2ج

 

6

فرهنگ معاصر (انگلیسی ، فارسی )

باطنی - آذرمهر

 

7

  8

فرهنگ معاصرهزاره ( انگلیسی – فارسی ) A-L

  فرهنگ معاصرهزاره ( انگلیسی – فارسی ) M-Z

حق شناسی – سامعی – انتخابی

"      "       "

1ن/2ج

   1ن/2ج

 

9

 
 10

  11

فرهنگ دانشگاهی یادواره – جلداول (فارسی - انگلیسی )

 فرهنگ دانشگاهی یادواره – جلددوم -(فارسی– انگلیسی )

 فرهنگ دانشگاهی یادواره –جلد سوم– (فارسی–انگلیسی )

گروه محققان

  "          "

  "          "

1ن/3ج

  1ن/3ج

  1ن/3ج

الف –د

  ذ- ف

  ق - ی

12

فرهنگ (فارسی – انگلیسی )

 

حییم

(قطع بزرگ)

13

فرهنگ ( فارسی – انگلیسی )

حییم

(قطع کوچک)

14

فرهنگ فارسی عمید

حسن عمید

1ن/3ج

دوره سه جلدی

15

فرهنگ فارسی معین

دکترمحمد معین

1ن/6ج

دوره شش جلدی

16

فرهنگ ( فرانسه – فارسی ) جلداول A-K    جلد دوم L-Z

سعید نفسیی

2ن/2ج

 

17

فرهنگ ( آلمانی – فارسی ) کاسل

ترجمه :کاظم زاده

 

18

واژه نامه بزرگ ( آلمانی – فارسی )

دکترامیراشرف اریان پور

 

19

فرهنگ جامع ( فارسی – آلمانی )

پرفسورهیزش یونکر

 

20

فرهنگ جدید ( فارسی – فرانسه ) جلداول  (  آ – ض  )

 جلددوم ( ط - ی )

 

دکترمرتضی معلم

1ن/2ج

 

21

فرهنگ ( فارسی به روسی )

رادویلسیکی – وسکانیان – شوتیرف

 

                           فرهنگ لغات و دائره المعارف ( سایر علوم )
 

ردیف

عنوان

مولف

کداختصاری

 

1

فرهنگ علوم تجربی وریاضی

گروه مولفین

 

2

فرهنگ جامع کشاورزی ومنابع طبیعی ( انگلیسی –   فارسی )

دکترمسعود هاشیم

1ن/3ج

 

3

فرهنگ  مصور علوم طبیعی

(زیست شناسی و زمین شناسی )

کیهانی

 

4

فرهنگ علمی وفنی ( انگلیسی –فارسی )

کیهانی

 

5

دانشنامه ( 1 و 2 )

ترجمه : دخانیاتی – فراهانی

1ن/2ج

 

6

واژه نامه نفت وگاز(هشت زبان)

ترجمه : فریدون ملکیان

 

7

فرهنگ نفت وگاز

ابوالفضل توفیقی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

8

فرهنگ جامع پوشش فلزات

علی محمد خان محمدی

 

9

فرهنگ اصطلاحات شیمی وکاربرد مواد درصنعت

ترجمه : شهریارآشوری

 

10

واژگان شیمی ومهندسی شیمی ( انگلیسی فارسی – فارسی انگلیسی )

علی پورجوادی

قطع بزرگ

11

دائره المعارف شیمیدانان جهان

( زندگینامه – اکتشافات – اختراعات )

سیدرضا آقاپورمقدم

 

12

مجموعه ای ازاصطلاحات مهندسی شیمی

حاجعلی گل – ملکزاده

 

13

واژه نامه شیمی ( فارسی – انگلیسی و انگلیسی – فارسی

مرکزنشردانشگاهی

 

14

فرهنگ اندیشه نو

اولیورستلی برس آلن بولک

 

15

فرهنگ اصطلاحات کامپیوتری

 ( انگلیسی – فارسی )

محسن احمد اصغری

 

16

دائره المعارف بزرگ اسلامی

زیرنظرکاظم موسوی بجنوردی

1ن /9ج

مرکزدائره المعارف بزرگ اسلامی

17

اطلاعات عمومی

عبدالحسین سعیدیان