• نمایش صفحه شماره 1
 •                         نقشه برداری – نقشه های زمین شناسی – فتوژئولوژی – دورسنجی
   

  ردیف

  عنوان

  نویسنده

  کد اختصاری

  ملاحظات

  1

  نقشه برداری I شناخت کلی

  دکتر محمود ذولفقاری

   

  2

  نقشه برداری عمومی

  مهندس نخلستانی

   

  3

  نقشه برداری

  مهندس حسین سوداگر

  ترجمه وتالیف

  4

  نقشه برداری

  مهندس علی دانشور

  انتشارات دهخدا

  5

  نقشه برداری

  دکتر نصرالله جوزی

   

  6

  کارتوگرافی

  جعفر مقیعی – مجید همراه

   

  7

  نقشه برداری معدن

  شولته – لور – فوزن

  دانشگاه صنعتی سهند

  8

  نقشه برداری وعملیات

  مهندس سیده – یوسف سجادی

  انتشارات علم وصنعت دانشگاه امیرکبیر

  9

  نقشه برداری کاربردی

  مهندس احمد محبوب فر

   

  10

  نقشه برداری کاربردی – همراه با برنامه های محاسباتی

  حسین اکبرزاده خویی

  کارشناس سازمان زمین شناسی

  11

  مقدمه ای بر کارتوگرافی

  دکترمجید زاهدی

  انتشارات

  12

  اسناد و مدارک برای تفسیر نقشه ( جغرافیا – زمین شناسی ) – جلد اول – اصول کلی

  ارشامبول

  دکتر عبدالحمید رجائی

  13

  نقشه برداری رو زمینی وزیرزمینی ( تئوری و عملی )

  محمد رضا عاصی

   

  14

  کلیات ژئودزی – مثلث بندی

  ریموند تتار

  ترجمه : دکتر محمد منصوربینا دانشگاه تهران

  15

  ژئودزی ( درک مفاهیم اساسی بدون ریاضیات پیچیده )

  جی ، آر – اسمیت

  ترجمه : مهندس صالح آبادی سازمان جغرافیایی وزارت دفاع 

  16

  نقشه خوانی

  ترجمه : مهندس عباس جعفری

  انتشارات وزارت دفاع

  17

  نقشه برداری

   

  "      "    

  18

  نقشه خوانی گیتاشناسی

  مهندس عباس جعفری

  انتشارات گیتا شناسی

  19

  نقشه های زمین شناسی

  بریان سیمپسون

  ترجمه : دکترفرید مر

  20

  مبانی تهیه نقشه های زمین شناسی

  جان دبلیو – بارنز

  ترجمه : رضا موسوی

  21

  اصول تهیه نقشه برداری زمین شناسی

  جان بارنز

  پیمان رضایی

  22

  روش تهیه نقشه های زمین شناسی برای دانشجویان

  اف ، احمد – دی سی آلموند

  دکتررضا موسوی

  23

  نقشه برداری از ساختمان های زمین شناسی

  کن مک کلی

  پورکرمانی – شیخ الصدری

  24

  مقاطع و نقشه های زمین شناسی – تمرینات زمین شناسی با تصحیح 

   دکترمحسن پورکرمانی

  آلن فوکو

  25

  نقشه ها و نیمرخهای زمین شناسی برای مهندسان عمران

  پیتر – آر – توماس

  دکتربازیار

  26

  روشهای تحلیل ساختاری ومبانی نقشه برداری زمین شناسی

  دکتراحتشام زاده افشار

  دانشگاه تهران

  27

  عکسهای هوایی – تفسیر زمین شناسی و تهیه نقشه

  ریچارد ری

  ابولقاسم واقعی

  28

  کاربرد عکسهای هوائی درزمین شناسی وتهیه نقشه

  ابوالقاسم وامقی

  دانشگاه تهران

  29

  اصول تفسیر عکسهای هوایی – با کاربرد درمنابع طبیعی

  دکترزبیری – احمد دالکی

  دانشگاه تهران

   ردیف

  عنوان

  نویسنده

  کد اختصاری

  ملاحظات

  30

  اصول ومبانی سنجش ازدور – تعبیر ونفسیر تصاویر هوایی وماهواره ای

  لیلساند ولی فر

  ترتجمه: مهندس عالمیریان وزارت دفاع

  31

  مبانی درورسنجی

   ترجمه :دکترصادق ناد

  تالیف : دکترسهام نوش آبادی

  دانشگاه امام خسین

  32

  راهنمای تهیه نقشه های موضوعی از تصاویر ماهواره ای

  ترجمه : حمید مالمیریان 

  وزارت دفاع

  33

  زمین شناسی روی زمین ( زمین شناسی صحرایی )

  رابرت کامپتون

  انتشارات دانشگاه تهران

  34

  سنجش از دور ( اصول و کاربرد )

  دکترحسن علیزاده ربیعی

   

  35

  سنجش ازدور

  دوروقی هارپر

  مرتضی قادری

  36

  مبانی نقشه برداری زمین شناسی

  جان بارنز

  دکتربدری

  37

  فتوژئولوژی – کاربرد عکسهای هوایی درمطالعات وبررسیهای زمین شناسی

  بدری . ا . کاویانی

  1ن/119

  وزارت معادن وفلزات

   

                        ژئو شیمی 
   

  ردیف

  عنوان

  نویسنده

  کد اختصاری

  توضیحات

  1

  واژگان شیمی و مهندسی شیمی ( انگلیسی – فارسی ، فارسی – انگلیسی 

  علی پورجوادی

   

  2

  واژه نامه شیمی ( فارسی – انگلیسی ، انگلیسی – فارسی

  مرکزنشر دانشگاهی

   

  3

  دایره المعارف شیمیدان جهان ( زندگینامه – اکتشافات – اختراعات

  سید رضا آقا پور مقدم

   

  4

  مجموعه ای از اصطلاحات مهندسی شیمی

  حاجعلی گل – ملکزاده

   

   

  5

  فرهنگ اصطلاحات شیمی و کاربرد مواد درصنعت

  ترجمه : شهریار اشوری 

   

   

  6

  شیمی مدرن

  ترجمه احمد رضا قلی زاده

   

   

  7

  شیمی علم آزمایشی

  ترجمه احمد خواجه نصیر طوسی - محسن عظیما

   

   

  8

  پتروشیمی

  دکترحسن دبیری اصفهانی

   

   

  9

  مبانی شیمی معدنی

  اف – آلبرت کاتن

  جعفری ویلکینسون

  ترجمه : عابدینی- فرهنگی ارجمند

   

  10

  شیمی معدنی پیشرفته – جلد سوم

  کاتن و ویلکینسون

  مرکزنشر

  دانشگاهی

   

  11

  شیمی معدنی – جلد دوم

  رییسی شبری – ملاردی

  انتشارات دانشگاه تربیت معلم

   

  12

  شیمی معدنی – جلد اول – ساختمان اتم

  دکتراکبر رییسی شبری 

  "   "      "

   

  13

  شیمی معدنی – جلد اول

  دکترهاشم بری

  دانشگاه تهران 1338

   

  14

  اصول روشهای و شیمی معدنی

  دکترمنصور عابدینی

  1354

   

  15

  شیمی صنعتی – جلد دوم

  مرتضی قاسمی

  2

  دانشگاه تهران 1338

   

  16

  شیمی عمومی معدنی ( جلد 1 و 2 )

  دکترفضل الله شیروانی

  1ن/2ج

  1342و1342

   

  17

  شیمی معدنی عملی

  پاس – ساتلکیف

  ترجمه : اردشیر

  کامکار

   

  18

  شیمی معدنی – جلد دوم – فلزات و آلیاژها

  دکتراحمد یلدا

  1356

   

  19

  جادوهای شیمی

  لئونارد آ. فورد

  ترجمه: اسفندیاری – قلمقار- مستشاری

   

  20

  سوخت های صنعتی

  دکترافسرسیار

  انتشارات دانشگاه تهران

   

  21

  مبانی شیمیایی اطفای حریق

  گروه شیمی

  دانشگاه صنعتی شریف

   

  22

  راهنمای مسمومیت ها وسوانح ناشی ازمواد شیمیایی

  دکترکریم پور- زرگش یزدی

  دانشگاه علم وصنعت ایران

   

  23

  شیمی تجزیه عملی – شامل تجزیه های وزنی و حجمی

  غلامحسین لطیفی

  1362

   

  24

  شیمی تجزیه عمومی

  گ – شارلو

  ترجمه: دکترنقی زاده

  ( دانشگاه تهران )

   

  25

  اصول شیمی تجزیه – جلد دوم – روشهای جدا سازی

  گلابی – حسین پور نقی آذر

  1362

   

  26

  تجزیه شیمیایی مواد و محصولات معدنی

  دکترزارمرد – دکترحبیبی

  دانشگاه تهران

   

  27

  روشهای دستگاهی درتجزیه شیمیایی – جلد اول

  گالن دبلیویوئینگ

  ترجمه : معصومی – کمالی زاد

   

  28

  مبانی شیمی تجزیه – جلد اول

  اسکوگ ، وست

  ترجمه: هوشنگ خلیلی

   

  29

  تجزیه کیفی و خواص یون ها درمحلول آبی

  اسلاونیکی ، مسترتون

  ترجمه : محسن کیانفر

   

  30

  روش شیمی تجزیه مقداری – جلد دوم

  دکترفخرالدین خوشنوسان

  دانشگاه تهران

   

  31

  آشنایی با تجزیه شیمیایی پلاستیکها

  ا. کروس ، لانگ

  ترجمه : محمود محراب زاده

   

  32

  شیمی تجزیه – تجزیه خشک

  دکتر ع . پریمن

  دانشگاه تهران

   

  33

  شیمی تجزیه مهندسی

  دکترانصافی – دکتر رحیمی منصور

  دانشگاه اصفحان

   

  34

  شیمی عمومی – جلد اول

  جارلز قورتیمر

  مرکزنشردانشگاهی

   

  35

  شیمی عمومی – جلد دوم

  "         "

  "     "    "

   

  36

  شیمی عمومی ( هیات مولفان ) جلد اول

  هیات مولفان

  انتشارات میقات

   

  37

  شیمی عمومی – جلد دوم

  برشا ، آرش ، مایزلیش ، تورک

  مرکزنشر

  دانشگاهی

   

  38

   شیمی آلی – جلد اول – ساختمان مولکولهای آلی

  ن . ل . آلینجر

  "    "    "

   

  39

  شیمی آلی آزمایشگاهی ( ارگانیک ) جلد اول

  شوتلیک

  "     "    "

   

  40

  شیمی مواد طبیعی – جلد اول

  دکترعبده – دکتردانش پژوه

  انتشارات دانشگاه تهران

   

  41

  شیمی گیاهی

  ترور رابینسون

  ترجمه : ایزاگوست

   

  42

  شیمی فیزیک – جلد اول

  گ . م . بارو

  مرکزننشر

  دانشگاهی

   

  43

  پتروشیمی – روشهای تولید فراورده ها درصنعت پتروشیمی

  دکترمرتضی خسروی فتح آبادی

  دانشگاه تهران

   

  44

  شیمی ( معدنی – آلی )

  حسام امینی – دکترلاریجانی

  انتشارات علوی

   

  45

  اصول ، مفاهیم وتست های شیمی آلی

  دکترسلطانی – دکتر شفاعی

  "     "

   

  46

  پدیده های شعله واحتراق ( جزوه درسی )

  جی ، ان ، برادلی

  ترجمه : خشنودی

   

  47

  شیمی هیدروکربنها

  ژ، لوفبور

  ترجمه: گیتی ابوالحمد

   

  48

  خشک کن ها درصنایع شیمیایی

  گروه مهندسی شیمی دانشگاه شریف

  گروه مهندسی شیمی دانشگاه شریف

   

  49

  شیمی و تکنولوژی رنگ

  دکتر ن . سعادتجو

  انتشارات نیما – تبریز

   

  50

  بخش رنگرزی واحدهای صنعتی

  ترجمه : داوران – سعادتجو

   

   

  51

  کنترل فرایندها

  کاگ ناور ، کاپل

   

  مرکزنشر

  دانشگاهی ترجمه گودرزینا

   

  52

  پلوتونیوم ( بررسی عمومی )

  م – تاب

  دکترعابدین زاده دکترافشار بگشلو دانشگاه تهران 

   

  53

  دستگاهای جذب اتمی 

  واریان سوئیس

  2ن/107

  ترجمه : اشرف ناصری سازمان زمین شناسی

   

  54

  اسپکتروگرافی تجربی

  مینوکریمی – شهلا آذریان

  1ن/108

  سازمان زمین شناسی

   

  55

  تجزیه شیمیایی آبهای معدنی

  شهناز احتشامی

  1ن/122

  "         "

   

  56

  کاهش مزاحمت هاى عناصر با استفاده از سیستن چپ گردان دراندازه گیری   آرسینگ به روش تولید هیدرید

  ترجمه: ژاله ضرب حدادی

  1ن/125

  "        "

   

  57

  روشهای تجزیه سنگها ، کانه ها و آب درآزمایشگاه شیمی

  ازیتا خسروان

  1ن/128

  "        "

   

  58

   

   

   

  "         "

   

   

  1 2 3 4 5