تقدیر شرکت توزیع نیروی برق تبریز از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمالغرب کشور

به پاس همکاری مرکز تبریز در طرح­های تشویقی مدیریت مصرف و تلاش موثر در راستای مدیریت برق مصرفی در فصل تابستان و به­خصوص در ساعات اوج مصرف، در سالی که به نام "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" نام­گذاری شده است، از سوی شرکت توزیع نیروی برق تبریز طی مراسمی با حضور نماینده این شرکت لوح تقدیری تقدیم رییس مرکز گردید.

در متن این این نامه آمده است: "تحولات پرشتاب اقتصادی و صنعتی، استفاده مناسب از ذخائر انرژی و بهره­گیری از ظرفیت­های اقتصادی ملی را امری ضروری و اجتناب­ناپذیر ساخته است، مدیریت مصرف برق یکی از اقدامات مهم در راستای اقتصاد مقاومتی و حفظ ذخائر ملی کشور به­شمار می­آید و دستیابی به این هدف، نیازمند حرکت عظیم و جهادگونه به سوی بهره­گیری از تمامی ظرفیت­ها در جهت استفاده صحیح از انرژی می­باشد."

هم­چنین در این جلسه مقرر گردید با نصب دستورالعمل پنجگانه مدیریت انرژی در جهت آگاهی همکاران اقدام شود و نیز راهنمایی لازم نیز در خصوص بهره­مندی از انرژی­های تجدیدپذیر و نیاز به وجود مولد اضطرابی برق ارائه نمودند.