معاونت مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال باختری – مرکز تبریز منصوب شد

 

با حکم مدیر کل مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال غرب و موافقت رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، مهندس حجت اله کریمی منفرد به سمت معاون این مرکز منصوب شد.

آقای کریمی پیش از این به مدت 10 سال در بخش زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک در پروژه های  مختلف سدسازی کشور با شرکت های مشاورهمکاری داشته، و از 27/12/87 در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال غرب استخدام و مشغول به کار شده است. ایشان دارای لیسانس زمین شناسی و کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی می باشد.

 

در این حکم انتصاب آمده است: با عنایت به مراتب تعهد، درایت و تجارب ارزشمند تان و موافقت ریاست محترم سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، به موجب این ابلاغیه جنابعالی به سمت معاون مرکز منصوب می شوید. پیگیری امور و فراهم سازی مقدمات و شرایط مطلوب برای انجام هر چه شایسته تر ماموریت های زمین شناسی و اکتشافات معدنی، از جمله مواردی است که انتظار میرود نسبت به آنها اهتمام و تلاش نمائید. توفیق روزافزونتان را در جهت اهداف سازمانی از درگاه پروردگار قادر متعال خواستارم.