بنا به اهمیت واحد روابط عمومی و ضرورت وجود رسانه و آموزش به منظور اطلاع رسانی و انعکاس دستاوردها و برنامه­های سازمان، کارگروه روابط عمومی و رسانه تشکیل و شروع به فعالیت نمود. به دنبال این مهم  طی ابلاغی از سوی مهندس فریدی مدیرکل سازمان زمین­ شناسی و اکتشافات معدنی شمال غرب کشور، ساناز چایچی­ زاده به عنوان سرپرست روابط عمومی و امور زمین­ گردشگری مرکز، منصوب گردید. در این نامه آمده است:

سرکار خانم مهندس چایچی زاده

 نظر به اینکه این انتصاب با هماهنگی حوزه ریاست سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور انجام شده است، امید است برای دست­یابی به اهداف سازمانی ضمن هماهنگی و همکاری با بخش­های مختلف سازمان و دستگاه­های اجرایی مرتبط با آن در جهت ارتقای جایگاه سازمان و هماهنگی بیشتر امور موفق و موید باشید.

                                                                                                                                مدیر کل مرکز تبریز

    محمد فریدی