برگزاری جلسه با مدیر مجتمع سلامت حضرت ولیعصر عج با موضوع ارتقاء آگاهی کارکنان در زمینه سلامت و خودمراقبتی

     در راستای رفع نیاز های آموزشی کارکنان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال غرب کشور، جلسه­ای در مورخه­ ۶/۹/۹۵ در محل سازمان با حضور دکتر پاک­نژاد مدیر مجتمع سلامت حضرت ولیعصر عج، مسئول آموزش مجتمع سرکار خانم اکرامی و معاونت مرکز تبریز به همراه تنی چند از کارکنان سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی تشکیل گردید. با انتخاب خانم مهندس نامیار به عنوان رابط سلامت تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

  • برگزاری جلسات آموزشی در این سازمان بعد از نیازسنجی سازمانی
  • مستمر بودن این جلسات و تعیین یک روز در ماه تا آخر سال جاری جهت برگزاری جلسات آموزشی
  • هماهنگی مدارس تحت پوشش مجتمع، در خصوص بازدید از سازمان